DULAT ISABEKOV OCH HANS VÄRLD

Dulat Isabekov kommer från de trakter där det välsignade Turkestan frikostigt sprider den högstes ljus. Själv är jag från Aralsjöns kustland. När jag redan hade fyllt arton och spanade som en liten örn efter flickorna från grannkvarteren, kom han till världen under Arys mäktiga himmel och tog en snidad vagga i besittning. De arton år som skiljer oss båda kan …